ตอนที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย

วีดิทัศน์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ตอนที่ 10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย


☀️ ๗๐๐ กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้อง ทรงพิทักษ์รักษา ทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชายิ่งใหญ่มิสามารถหาที่ใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดิน ทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศ ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง คนไทยเป็นชนชาติที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงบริบูรณ์พร้อมในความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ☀️

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Abu2A1IW-o8

Share this: